• H O T S T A M P I N G

  • T Ł O C Z E N I E

  • W I Z Y T Ó W K I

OFERTA

HOT STAMPING

Hot stamping na papierze, tekturze
i płótnie.

SUCHE TŁOCZENIE

Suche tłoczenie w skórze, materiałach skóropodobnych, papierach barwionych w masie.

WIZYTÓWKI

Hot stamping na papierach barwionych w masie.